Rozkład dnia

Dzieci 3–letnie


6.30 - 8.15 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne wg zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci; zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grup ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową i słuchową) Rozmowy kierowane zgodne z zainteresowaniami dzieci, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym, praca wyrównawcza z dzieckiem, ćwiczenia logopedyczne.
8.15 - 8.30 Zabawa ruchowa. Zabiegi higieniczne. Przygotowanie do śniadania.
8.30 – 8.50 Śniadanie.
8.50 – 9.00 Zabiegi higieniczne. Prace organizacyjno-porządkowe.
9.00 - 9.30 Realizacja zadań edukacyjnych z poszczególnych obszarów edukacji; przyrodniczej, rozwijania mowy i myślenia, przygotowania do czytania i pisania, edukacji matematycznej, muzycznej, kulturowo estetycznej i zdrowotnej.
9.30 - 10.30 Zabawy dowolne, zabawy indywidualne i w małych grupkach rozwijające zainteresowania dzieci, praca wyrównawcza, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym.
10.30 - 11.30 Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy podejmowane z inicjatywy dziecka. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, organizowane i swobodne na powietrzu, spacery , wycieczki i obserwacje przyrodnicze.
11.30 - 11.45 Zabiegi higieniczne. Przygotowanie do obiadu.
11.45 – 12.15 Obiad
12.15 - 13.40 Odpoczynek dzieci, relaksacja, czytanie bajek i opowiadań z literatury dziecięcej

13.40 - 14.00 Zabiegi higieniczne. Przygotowanie do podwieczorku
14.00 - 14.30 Podwieczorek
14.30 - 16.30 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy doskonalące i rozwijające kompetencje dzieci, wiadomości i umiejętności, zabawy i gry stolikowe, utrwalania poznanych wierszy i piosenek, rysowanie, majsterkowanie; praca wyrównawcza indywidualna i w małych zespołach dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci. Zabawy swobodne na placu zabaw. Rozchodzenie się dzieci.

Dzieci 4 – letnie


6.30 - 8.15 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne wg zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci: zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę: ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcje wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane zgodne z zainteresowaniami dzieci, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym, praca wyrównawcza z dzieckiem.
8.15 - 8.30 Zabawa ruchowa. Zabiegi higieniczne. Przygotowanie do śniadania.
8.30 – 8.50 Śniadanie.
8.50 – 9.00 Zabiegi higieniczne. Prace organizacyjno - porządkowe.
9.00 - 9.30 Realizacja zadań edukacyjnych z poszczególnych obszarów edukacji: przyrodniczej rozwijania mowy i myślenia, przygotowania do czytania i pisania, edukacji matematycznej, muzycznej, kulturowo - estetycznej i zdrowotnej.
9.30 - 10.30 Zabawy dowolne, zabawy indywidualne i w małych grupkach rozwijające zainteresowania dzieci, praca wyrównawcza, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym.
10.30 - 11.30 Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy podejmowane z inicjatywy dziecka. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na powietrzu, spacery , wycieczki i obserwacje przyrodnicze.
11.30 - 12.00 Zabiegi higieniczne. Przygotowanie do obiadu
12.00 - 12.30 Obiad
12.30 - 13.00 Odpoczynek, ćwiczenia relaksacyjne, muzykoterapia, czytanie bajek i opowiadań z literatury dziecięcej, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek, zajęcia specjalistyczne.

13.00 - 14.00 Zajęcia dodatkowe, kółka zainteresowań, zabawy i gry dydaktyczne, logopedyczne, stolikowe, zabawy dowolne w sali i w ogrodzie przedszkolnym
14.00 - 14.30 Zabiegi higieniczne. Podwieczorek
14.30 - 16.30 Zabawy doskonalące i rozwijające kompetencje dzieci, wiadomości i umiejętności, zabawy i gry stolikowe, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, rysowanie, majsterkowanie. Praca wyrównawcza indywidualna i w małych zespołach dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci. Zabawy swobodne na placu zabaw. Rozchodzenie się dzieci.

Dzieci 5,6 – letnie


6.30 - 8.15 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne wg zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcje wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane zgodne z zainteresowaniami dzieci, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym, praca wyrównawcza z dzieckiem.
8.15 - 8.30 Zabawa ruchowa. Zabiegi higieniczne. Przygotowanie do śniadania.
8.30 – 8.50 Śniadanie.
8.50 – 9.00 Zabiegi higieniczne. Prace organizacyjno-porządkowe.
9.00 - 10.00 Realizacja zadań edukacyjnych z poszczególnych obszarów edukacji: przyrodniczej, rozwijania mowy i myślenia, przygotowania do czytania i pisania, edukacji matematycznej, muzycznej, kulturowo - estetycznej i zdrowotnej
10.00 - 10.30 Zabawy dowolne, zabawy indywidualne i w małych grupkach rozwijające zainteresowania dzieci, praca wyrównawcza, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym.
10.30 - 11.30 Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy podejmowane z inicjatywy dziecka. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na powietrzu, spacery , wycieczki i obserwacje przyrodnicze
11.30 - 12.00 Zabiegi higieniczne. Przygotowanie do obiadu
12.00 - 12.30 Obiad
12.30 - 13.00 Odpoczynek, ćwiczenia relaksacyjne, muzykoterapia, czytanie bajek i opowiadań z literatury dziecięcej, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek, zajęcia speccjalistyczne

13.00 - 14.00 zajęcia dodatkowe, kółka zainteresowań, zabawy i gry dydaktyczne, logopedyczne, stolikowe, zabawy dowolne w sali i w ogrodzie przedszkolnym
14.00 - 14.30 Zabiegi higieniczne. Podwieczorek
14.30 - 16.30 Zabawy doskonalące i rozwijające kompetencje dzieci, wiadomości i umiejętności, zabawy i gry stolikowe, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, rysowanie, majsterkowanie. Praca wyrównawcza indywidualna i w małych zespołach dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci. Zabawy swobodne na placu zabaw. Rozchodzenie się dzieci


Uwaga: Kolor zielony oznacza godziny realizacji podstawy programowej.
Przedszkolowo.pl logo