Kadra

Kadra pedagogiczna naszego przedszkola jest wysoko wykwalifikowana.
Nauczycielki:
- posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne.
- dbają o dobro i prawidłowy rozwój swoich wychowanków.
- poprzez dobór odpowiednich metod, form, szukanie ciekawych rozwiązań stwarzają przedszkole przyjazne zarówno dzieciom jak i ich rodzicom.

Dyrektor Przedszkola:
• mgr Danuta Raniszewska – nauczyciel dyplomowany
Grono Pedagogiczne:
• Irmina Bordakiewicz – nauczyciel mianowany
• mgr Katarzyna Durak – nauczyciel mianowany
• mgr Anna Kłosińska- nauczyciel dyplomowany
• mgr Anna Marciniszyn – nauczyciel dyplomowany
• mgr Anetta Mazur – nauczyciel dyplomowany
• mgr Joanna Ozimina – nauczyciel dyplomowany
• mgr Bożena Skobelska – nauczyciel dyplomowany
• mgr Agata Zgolak - nauczyciel mianowany
mgr Katarzyna Sygutowska - nauczyciel kontraktowy
 • mgr Joanna Kondratiuk - nauczyciel kontraktowy
 • mgr Marlena Oleś - nauczyciel kontraktowy
 • lic Edyta Lang - nauczyciel stażysta
 • mgr Małgorzata Wojciechowska - nauczyciel stażysta
 • lic Jolanta Foczmaniak - nauczyciel kontraktowy
 • mgr Ewa Uchman - nauczyciel kontraktowy
 • mgr Monika Korab - nauczyciel kontraktowy
 • lic Kamila Elak - nauczyciel kontraktowy


Nauczyciele zajęć dodatkowych:
• mgr Wioletta Łabul – gimnastyka korekcyjna
• mgr Joanna Ozimina – rytmika
• mgr Barbara Pieszak – logopeda
• mgr Joanna Kondratiuk – j.angielski
• mgr Kamila Kopczyńska – terapeuta integracji sensorycznej
• mgr Aneta Auguścik – religia

Personel administracyjny:
• Joanna Nowak – księgowa
• Marzena Grochla – samodzielny referent
• mgr Sebastian Kruszelnicki – pracownik BHP
• Jolanta Miernik – kucharka
• Maria Urban – pomoc kucharki
• Katarzyna Robaszewska – pracownik obsługi
• Hanna Skobelska – pracownik obsługi
• Jolanta Żmich – pracownik obsługi
• Agnieszka Czaińska – pomoc kucharki
• Anna Tychowska – pomoc nauczycielki
• Małgorzata Gajdemska – pracownik obsługi
• Emilia Glapiak – pomoc nauczycielki
• Bolesław Sokalski - konserwator
 • Agnieszka Korochoda - samodzielny referent d/s osobowych
 • Ewa Pogorzelska - pracownik obsługi
 • Anna Waliszewska - praczka/ogrodniczka
 • Izabela Bujewicz - pomoc nauczycielki
 • Jacek Bugara - konserwator
 • Ewa Pajdzik - pracownik obsługi
 • Paulina Tadla - pomoc nauczycielki
 • Joanna Żórawska - pracownik obsługi
 • Magdalena Cieślar - pomoc nauczycielki
 • Katarzyna Suśka - pracownik obsługi
 • Beata Brodzik - pracownik obsługi
 • Iwona Kulawiak - pracownik obsługi
 • Grażyna Kopaczec - kucharka
 • Alina Grochalska - pomoc kucharki
 • Bożena Syska - pomoc kucharki
 • Anna Luszka - pomoc kucharki
 • Jerzy Połosa - dozorca dzienny


Przedszkolowo.pl logo