Zajęcia dodatkowe

Aby zapewnić naszym dzieciom wszechstronny rozwój w czasie pobytu dziecka w przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe, takie jak:

JĘZYK ANGIELSKI - zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Poprzez zabawę dzieci wprowadzane są w świat nowych słówek i zwrotów do pełnych zdań. W nauce wykorzystywane są piosenki, wiersze, rymowanki. Zajęcia prowadzi pani Renata Kozińska

ZAJĘCIA MUZYCZNO-RUCHOWE - zajęcia odbywają się przy akompaniamencie pianina, nagrań magnetofonowych oraz płyt CD. Prowadzone są raz w tygodniu. Na zajęciach tych dzieci uczą się nowych piosenek dostosowanych do wieku oraz poruszają się rytmicznie przy muzyce, uczestniczą w zabawach rytmicznych, tanecznych i inscenizowanych. Zajęcia prowadzi mgr Joanna Ozimina.

ZAJĘCIA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ- polegają na korygowaniu wad postawy u dzieci 5-letnich podczas ćw. gimnastycznych i zabaw ruchowych. Zajęcia prowadzi mgr Wioletta Łabul.

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE- prowadzone są przez mgr Annę Kłosińską. Korygowaniem wad wymowy objęte są dzieci od 3 roku życia. Zajęcia prowadzone są w małych grupkach, dostosowanych do wady wymowy, czasami przy współudziale rodziców.

RELIGIA- to zajęcia odbywające się na wniosek rodzica. Dzieci, nie biorące udziału w zajęciach są pod opieką nauczycielki, która prowadzi z nimi pracę indywidualną. Religię prowadzi pani katechetka Aneta Auguścik.

PSYCHOLOG – p.Barbara Pieszak - prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

KÓŁKO WARCABOWE - prowadzi z dziećmi starszymi pani Irmina Bordakiewicz. Gra w warcaby rozwija logiczne myślenie, kształtuje percepcje wzrokową, wyobraźnię oraz rozwija zdrową rywalizację i umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach - w pozycji pokonanego.

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE - "W krainie wiedzy i umiejętności"- wspomagają rozwój dzieci ze specyficznymi problemami edukacyjnymi.W czasie zajęć, którymi kieruje mgr Bożena Skobelska, prowadzone są ćwiczenia usprawniające zaburzoną sprawność manualną, przestrzenną,ćwiczenia z zakresu rozwijania mowy i myślenia oraz pojęć matematycznych.

KÓŁKO MATEMATYCZNE - "Matematyka dla Smyka" - dla dzieci najstarszych, które nabywają potrzebnych umiejętności do rozpoczęcia szkolnej edukacji matematycznej oraz praktycznych kompetencji matematycznych potrzebnych w codziennym życiu. Zajęcia prowadzi pani mgr Agata Zgolak.
Przedszkolowo.pl logo