Programy edukacyjne

W pracy wychowawczo – dydaktycznej naszego przedszkola wykorzystywane są następujące programy edukacyjne:

PROGRAM EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ wspomagający rozwój aktywności twórczej „Nasze przedszkole” - Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba- Żabińska, Wydawnictwo MAC
  • Kocham Przedszkole - Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek, WSiP
  • Program nauczania j.angielskiego. Kurs dla przedszkoli - Joanna Zarańska, Magdalena Appel, Macmillan Polska
  • Kochamy dobrego Boga - Komisja Wychowania Katolickiego, Wydawnictwo WAM


PROGRAMY AUTORSKIE NAUCZYCIELEK PRZEDSZKOLA:
PROGRAM ADAPTACYJNY – mgr Dorota Adamek
PROGRAM WYCHOWAWCZY- mgr Wanda Mikołajczyk
PROGRAM PROFILAKTYKI „ ŻYJ ZDROWO I BEZPIECZNIE”- mgr Wanda Mikołajczyk, mgr Dorota Adamek
PROGRAM EDUKACJI PLASTYCZNEJ, TEATRALNEJ I MUZYCZNO- RUCHOWEJ DLA DZIECI 3-4 LETNICH”- mgr Anna Marciniszyn
TERAPEUTYCZNA FUNKCJA SZTUKI A OSOBOWOŚĆ DZIECKA 5-6 LETNIEGO – mgr Małgorzata Ciszko, mgr Joanna Ozimina
PROGRAM „PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI”- mgr Bożena Skobelska
„STWÓRZMY WSPÓLNE PRZEDSZKOLE”- program współpracy z rodzicami – mgr Anetta Mazur
MAŁY ŻARANIN - mgr Anetta Mazur
MALI STRAŻNICY PRZYRODY - mgr Bożena Skobelska
BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK czyli JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ - mgr Joanna Ozimina
MAŁA ORKIESTRA DZIECIĘCA - program edukacji muzycznej oparty na aktywnym słuchaniu muzyki wg Batti Strauss - mgr Joanna Ozimina
RUCH TO ZDROWIE - KAŻDY PRZEDSZKOLAK TO POWIE" - mgr Anna Kłosińska
ABC PIĘKNIE MÓWIĘ - program pracy logopedycznej - mgr Anna Kłosińska
  • PROFILAKTYKA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA" - mgr Marlena Oleś

Przedszkolowo.pl logo