Kadra

Kadra pedagogiczna naszego przedszkola jest wysoko wykwalifikowana.
Nauczycielki:
- posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne.
- dbają o dobro i prawidłowy rozwój swoich wychowanków.
- poprzez dobór odpowiednich metod, form, szukanie ciekawych rozwiązań stwarzają przedszkole przyjazne zarówno dzieciom jak i ich rodzicom.

Dyrektor Przedszkola:
• mgr Danuta Raniszewska – nauczyciel dyplomowany
Grono Pedagogiczne:
• Irmina Bordakiewicz – nauczyciel mianowany
• mgr Katarzyna Durak – nauczyciel mianowany
• mgr Anna Kłosińska- nauczyciel mianowany
• mgr Anna Marciniszyn – nauczyciel dyplomowany
• mgr Anetta Mazur – nauczyciel dyplomowany
• mgr Joanna Ozimina – nauczyciel dyplomowany
• mgr Bożena Skobelska – nauczyciel dyplomowany
• mgr Agata Zgolak - nauczyciel mianowany
  • mgr Joanna Kondratiuk - nauczyciel kontraktowy
  • mgr Marlena Oleś - nauczyciel kontraktowy


Nauczyciele zajęć dodatkowych:
• mgr Wioletta Łabul – gimnastyka korekcyjna
• mgr Anna Kłosińska – logopeda
• mgr Barbara Pieszak – pedagog
• mgr Renata Kozińska – j.angielski
• mgr Joanna Ozimina – rytmika
• mgr Aneta Auguścik – religia

Personel administracyjny:
• Joanna Nowak – księgowa
• Marzena Grochla – samodzielny referent
• mgr Sebastian Kruszelnicki – pracownik BHP
• Jolanta Miernik – kucharka
• Maria Urban – pomoc kucharki
• Katarzyna Robaszewska – pracownik obsługi
• Hanna Skobelska – pracownik obsługi
• Jolanta Żmich – pracownik obsługi
• Marzena Makowska – pomoc kucharki
• Anna Tychowska – pracownik obsługi
• Małgorzata Gajdemska – pracownik obsługi
• Agnieszka Czaińska – pracownik obsługi
• Bolesław Sokalski - konserwator
  • Agnieszka Korochoda - samodzielny referent d/s osobowych
  • Ewa Pogorzelska - pracownik obsługi
  • Emilia Glapiak - pomoc nauczycielki
  • Aleksandra Grzyb - pomoc nauczycieli
  • Jacek Bugara - konserwator


Przedszkolowo.pl logo